Podmínky zpracování osobních údajů

Milé uživatelky, milí uživatelé,

v souladu s platnou právní úpravou ochrany osobních údajů bychom se s vámi rádi podělili o informace, jakým způsobem, za jakým účelem a proč dochází ke zpracování vašich osobních údajů a o jaké osobní údaje se jedná.

 

1. Správce osobních údajů

Vaše údaje zpracovává iniciativa #mamsvedny (www.mamsvedny.cz).

 

2. Rozsah a účel zpracování osobních údajů

 

Zpracováváme pouze osobní údaje, které nám sdělíte v souvislosti s přihlášením se k odběru newsletteru nebo přihlášením se k aktivitám organizovaným iniciativou #mamsvedny.

 

Zpracováváme tyto údaje:

 • Email

 • Jméno a příjmení

 • Telefonní číslo

 • Fotografie a audiovizuální záznamy z aktivit organizovaných iniciativou #mamsvedny, kterých se účastníte, a to na základě vašeho souhlasu.

 

 

3. Kdo má k osobním údajům přístup

 

 • Osoby, které pro nás zajišťují technický provoz určité služby či provozovatelé technologií, které pro naše služby využíváme.

 • Partneři, redaktoři, případně fotografové.

 

 

4. Doba, po kterou jsou osobní údaje zpracovány

Pokud nám udělíte souhlas se zasíláním newsletterů, budeme váš souhlas považovat za platný po dobu 5 let od udělení souhlasu. Ze zasílání newsletterů se můžete vždy odhlásit.


Váš příběh nebo rozhovor s vámi, pokud s jeho zveřejněním souhlasíte, budeme zpracovávat po dobu 10 let od tohoto souhlasu.

Veškeré osobní údaje uchováváme po dobu nezbytně nutnou, která je vyžadována dle příslušných právních předpisů.Pokud nám udělíte souhlas s fotografováním a pořizováním audiovizuálních záznamů, budeme váš souhlas považovat za udělený pro konkrétní událost.

5. Soubory „cookies“


Cookies jsou malé datové soubory, které internetové stránky ukládají na počítač nebo mobilní zařízení návštěvníka webových stránek v okamžiku, kdy tyto stránky začne využívat. Stránky si tak na určitou dobu mohou zapamatovat preference a úkony návštěvníka, které na nich provedli (např. zapamatování přihlašovacích údajů, jazyk, velikost písma a jiné zobrazovací preference), takže tyto údaje návštěvník nemusí zadávat znovu a přeskakovat z jedné stránky na druhou. Přijímání souborů „cookies“ máte možnost zakázat ve svém internetovém prohlížeči.

6. Odvolání souhlasu


Váš souhlas můžete kdykoliv odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu mamsvedny@gmail.com. Odvoláním souhlasu není dotčena možnost i nadále zpracovávat vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Ve vztahu ke svým osobním údajům máte právo:
 

 • právo svůj souhlas kdykoli odvolat;

 • právo požadovat omezení zpracování;

 • právo osobní údaje opravit či doplnit;

 • právo vznést námitku či stížnost proti zpracování v určitých případech;

 • právo požadovat přenesení údajů;

 • právo na přístup k osobním údajům;

 • právo být informován o porušení zabezpečení osobních údajů v určitých případech;

 • právo na výmaz osobních údajů (právo být „zapomenut“) v určitých případech;

 • a další práva stanovená v zákoně o ochraně osobních údajů a v obecném nařízení o ochraně osobních údajů č. 2016/679.

7. Kontakt


V případě dotazu na ochranu osobních údajů nebo odvolání souhlasu s dalším zpracováním vašich osobních údajů nás kontaktujte na e-mailové adrese mamsvedny@gmail.com.