top of page

Užívání kojeneckého mléka s obsahem sóji může později v životě vést k silnějším menstruačním křečím

Dívky, které byly krmeny kojeneckým mlékem s obsahem sóji, mohou v reprodukčním věku trpět mnohem bolestivější menstruací, tvrdí nový výzkum, který obsahuje informace od více než 1 500 afroamerických žen a doplňuje poznatky z předchozích studií, které se zaměřily převážně na bělošské ženy.

Foto: @jens_johnsson

"Zjistili jsme, že krmení kojeneckým mlékem obsahujícím sóju souvisí s velmi silnými menstruačními bolestmi v reprodukčním věku," uvedla Kristen Upson, vědkyně epidemiologického oddělení Národního institutu environmentálních zdravotních věd (NIEHS) v Research Triangle Park, Severní Karolíně.


"U žen krmených mlékem s obsahem sóji je o 40 % vyšší pravděpodobnost užívání hormonální antikoncepce z důvodu menstruačních bolestí a o 50 % vyšší riziko středních až velmi silných menstruačních bolestí ve většině cyklů," uvádí vědkyně Kristen Upson.

Výzkumníci analyzovali data 1 553 afroamerických žen z Detroitu, které se zároveň účastnily rozsáhlejší studie institutu NIEHS o účincích životního prostředí na zdraví. Všechny ženy v době, kdy se zapsaly do této studie, byly ve věku od 23 do 35 let. Studie se zabývala rizikovými faktory pro vznik benigních tumorů dělohy, tzv. fibroidů a žádná z žen na počátku studie fibroid neměla.


Účastnice měly za úkol vyplnit dotazník týkající se jejich raného dětství, který obsahoval také otázky přímo pro jejich matky, čemu byly jejich dcery po narození vystaveny.

Ženy byly dotazovány, zda v raném věku dostávaly kojenecké mléko obsahující sóju, pokud ano, tak jak dlouho, a zda jim byla tato výživa podávána během prvních dvou měsíců po narození.


Vědci zjistili, že ženám, které byly krmeny kojeneckou výživou obsahující sóju, hrozí mezi 18 až 22 lety o 50 % vyšší riziko středních až velmi silných menstruačních bolestí (pokud neužívaly hormonální antikoncepci) než už žen, které kojeneckou výživou se sójou krmeny nebyly.


U žen, které byly krmeny kojeneckou výživou obsahující sóju, byla zároveň zjištěna o 40 % vyšší pravděpodobnost užívání hormonální antikoncepce pro zmírnění těchto menstruačních bolestí.

Foto: @rawpixel

Výzkum nevysvětluje, proč může kojenecká výživa obsahující sóju mít podíl na menstruačních bolestech, vědkyně Kristen Upson ale jako hodnověrnou teorii uvádí působení fytoestrogenů (rostlinných sloučenin, které jsou strukturálně podobné estrogenu) na tělo kojence během kritického vývoje reprodukčního systému:

"Údaje získané ze studií na zvířatech ukázaly, že genistein, jeden z fytoestrogenů obsažený v sójové kojenecké výživě, pokud je podáván po porodu, ovlivňuje vývoj reprodukčního systému a tento vliv přetrvává i v dospělosti, včetně vlivu na ty části reprodukčního systému, které se účastní menstruačních bolestí."


Zatímco ženám, které už silnými křečemi trpí, tento nový výzkum nepomůže. Kirsten Upson však doufá, že příštím generacím žen napomůže bolestem při menstruaci předejít.


Zdroj:

Reuters.com

Oxford Academic - Human Reproduction

bottom of page