Existuje souvislost „bolavé“ duše s bolestivou menstruací?

Aktualizováno: 23. 3. 2018

Když jsme pod stresem, podepisuje se to na našem těle. Vrásky, bolavá záda, přibývání nebo ubývání na váze, a tak dál. Jakou roli v tom hraje bolestivá menstruace? Mohou být naše každoměsíční bolesti výsledkem našeho stresu nebo trápení? Na to jsme se zeptali psycholožky Radany Roveny Štěpánkové a dostali jsme se ještě hlouběji, než jsme čekali. Bolesti při menstruaci mohou podle Radany Š. souviset s událostmi a pocity dávno v minulosti až z dětství, jak si přečtete v jejím článku pro #MámSvéDny.Pohled psycholožky

na bolestivou menstruaci

Autor: Mgr. Radana Rovena Štěpánková, psycholožka a psychoterapeutka


Pro zajímavost uvedu dvě definice zdraví:

„Člověk je zdravý teprve tehdy, probíhají-li jeho bioenergetické regulační síly, trávení a výměna látková, vylučovací funkce a jeho tělesné, duševní a společenské projevy v přirozené rovnováze, a nadto se cítí šťastný ve svém JÁ, se svým duchem a všemi svými smysly.“

(Ájurvéda, 6.stol.př.n.l.)


„Zdraví není nepřítomnost nemoci, ale rovnováha v rovině fyzické, duševní a sociální.“

(WHO, 20.st.n.l.)


Při pohledu na bolestivou menstruaci by se neměl přehlédnout ani jeden systém. V oblasti fyzické se jedná např. o rovnováhu hormonů, minerálů, vitaminů, ale také o rovnováhu v systému energetickém, se kterým pracuje např. akupunktura a akupresura. V oblasti psychické nejde pouze o vědomé vnímání, ale i o podvědomé emoční „bloky“, zápisy.


Aby člověk mohl pochopit emocionálně vyvolanou fyzickou potíž, musí si uvědomit, že mozkové nervy uchovávají detailní záznam každého okamžiku v našem životě a že tento záznam obsahuje všechny naše pocity, pozitivní i negativní emoce. O těchto ranných zkušenostech se mluví jako o podvědomých, protože jsme na ně dávno zapomněli. Bez našeho vědomí však minulé zapsané pocity, emoce vyvolávají v nervové soustavě původní emoce a vytvářejí a udržují somatický symptom. Stejně jako na magnetofonu se objeví zpětné přetáčení a tělo podvědomě prožívá minulý záznam.


U žen s bolestivou menstruací se nabízí a obvykle potvrzuje nevyjasněný až odmítavý postoj k ženství. Často se v jejich původních rodinách objevuje nerovnováha přítomnosti ženského principu a úcty k němu. U každé ženy, dívky je příběh jiný, může pocházet z rodiny úplné i neúplné. Nestačí zjednodušená schéma, přestože s uzdravením klientky souvisí. Je třeba nalézt kontakt s podvědomím a tam uzdravovat.


Ke zkoumání těchto struktur mohou sloužit různé techniky, jako efektivní se osvědčují techniky imaginativní a konstelační, které se snadněji spojují s nevědomím. Základ je však touha poznat pravdu o svém psychoenergetickém systému. Někdy trvá rozbolavělému celé roky, než nalezne své potlačené nepřátelské pocity, zápletky.


Mohu uvést stručné příklady základních vzorců:


1. Matka vychovávala dcery sama a v hloubi duše se zlobila na otce dcer. Dcery podvědomě vytvářeli mužský, aktivní tvořivý princip, protože nebylo reálného muže, který by ženský princip chránil a zajišťoval bezpečné fungování rodiny.

2. Dívka vyrůstala v rodině úplné, normální. Jen její otec očekával narození syna. Dcera na podvědomé úrovni cítí zklamání sama ze sebe, že nesplnila očekávání táty.

3. Žena se narodila v rodině úplné, normální, jen ve vzduchu je cítit, že ženy jsou dobré jen k plotně, že od ní rodiče ani žádné očekávání nemají, protože to lepší se čeká od syna vč. lepší školy. Vše plynulo v rodině v tichosti, slušnosti i jakési lásce. Jen ženství nemá stejnou vážnost jako mužství.

4. Rozkol mezi rodiči v ranném dětství. Otec matku nemiluje. Dcera se na matku zlobí, že neudržela otce a zlobí se i na sebe, že ani ona nedokázala otce udržet. Cítí opuštění otcem.


Zjednodušeně můžeme říci, že u bolestivé menstruace je třeba hledat klíč ve vztahu s otcem. Zásadní může být zharmonizování vnímání klientky rodinného systému matky a otce (tzv. energetické/systémové vyrovnání).


Další důležitý krok pro ženu s bolestivou menstruací je zabývat se různorodými prvky ženství. V té souvislosti tu potřebuji zmínit, že by se nemělo jednat o přeakcentování ženského pólu, protože pak může dojít ke ztrátě kontaktu s realitou.Jin - Jang a psychika člověka


V každém člověku by měla být v rovnováze energie Jinu a Jangu – nebo-li rovnováha mezi mužskou a ženskou energií. Poměr těchto energií by měl být přibližně 45%:55% ve prospěch vlastního pohlaví. Úplná rovnováha není vhodná neb pro fungování na planetě Zemi je třeba polarity (viz. magnetické póly), přitažlivost Slunce, složení atomů, molekul. Z odlišnosti pólů vzniká život. Hodnotit póly je nerozumné, jeden bez druhého nečiní funkční celek jak na úrovni jednotlivce, páru či skupiny.


Základní vlastností ženství je odevzdanost. Tato schopnost je důležitá pro rozvíjení schopnosti otevřít se, přijímat, uchovávat. Bolestivá menstruace souvisí s fází cyklu, kdy se odděluje sliznice a dochází k odumírání. Probíhá tedy malá smrt jedné tkáně a její propouštění. Umírání je požadavkem, abychom se vzdali křečovitého lpění a odevzdali se osudu. Smrt ohrožuje ego, nikoliv člověka. Kdo je upnut na své já, nemůže prožít orgasmus, spánek a život bez stresu. Odcházející děložní sliznice je výzvou pro odevzdání se životu.

U některých žen může být menstruace vnímána jako bolestivá, protože je informací, že ani v tomto cyklu nedošlo k početí těhotenství, přestože duše ženy si otěhotnění přeje.


Máte-li chuť rozvíjet své ženství, může se seznamovat s různými archetypy ženy a ten princip rozvíjet ve vnitřním světě a jemně ho uvádět do svého jednání. Archetypů je mnoho, stačí se porozhlédnout po nebi nejen řeckých bohyň.


Jak vám mohu pomoci?

Mohu Vás podpořit při pojmenovávání vašich pocitů, stavů v zapletenosti v rodinném systému.

Mohu napomoci zprostředkovávat cestu z vašeho vědomí do nevědomí.

Můžeme spolu realizovat léčebnou meditaci nebo techniku KERP (navazuje na EFT).

Důležité je, abyste měla v sobě zvídavost, hravost a touhu zabývat se sebou a zkoušet nové.

Zázraky neslibuji, i když někdy se stanou.

Budu se těšit ze setkání.

Vaše Mgr. Radana Rovena Štěpánková